.

Nabízíme

  •  Kompletní produkci a výrobu videopořadů
  •  Dramaturgii hraných i dokumentárních filmů
  •  Produkční  zajištění a realizaci firemních zakázek

Zajišťujeme

  •  techniku
  •  specialisty
  •  lokace
  •  výběr optimálního řešení

na míru projektu, a tím dosahujeme nižších nákladů.